مقررات سایت

1-تمام محصولات سایت قابل دانلود بوده و بعد از پرداخت هزینه محصول لینک های دانلود به خریداری ارایه می گردد

2-مدت زمان اعتبار لینک های ارایه شده 7 روز می باشد البته چنانچه خریداری درمدت 7 روز قادر به دانلود برخی از فایل ها نشود لینک جدید به خریدار ارایه می گردد

3- امکان ارسال پستی برای تمام محصولات وجود داشته و هزینه ارسال برای محصول های بالای 50 هزار تومان بر عهده سایت می باشد