ایده پردازان جوان

ارایه دهنده محتوای آموزشی در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر

این سایت با هدف ارایه آموزش های کاربردی در زمینه علوم کامپیوتر و برق راه اندازی شده و سعی در ارایه آموزش های مرتبط با بازار کار را دارد